Posts Tagged ‘Tha hương’

Nhạc Xuân với Thơ Xuân

Posted: January 28, 2014 in Tùy bút
Tags: ,

Hà Thượng Nhân:

Chưa gặp gỡ tuy đã từng quen biết
Ải Nam Quan vương vấn mũi Cà Mau
Ông cha ta kẻ trước nối người sau
Từng đổ máu cho Việt Nam thống nhất
Hồn ly cách cay sè trong khóe mắt
Hận phân chia thấm đậm mãi lời ca
Bút anh ghi mà nước mắt chan hòa
Tranh anh vẽ mà tay run tủi cực
Ôi Hà Nội! Lòng tôi nghe rạo rực
Các anh đây là hình ảnh quê hương
(Hà Thượng Nhân – Mùa Xuân Ðang Tới, 1954)

Thích Tâm Châu:

Lưu lạc quê người đã mấy xuân
Làm chi trang trải nợ phong trần? …
Một giải non sông dệt gấm hoa,
Lệ đầm, huyết đậm, tuyết sương pha.
Văn-minh, văn-hiến nung hồn sử,
Cổ kính trang-nghiêm ố Ánh nhạt-nhòa!
Cùng nòi Hồng-Lạc, giống Rồng Tiên,
Quốc phá, gia vong – Chuyện đảo-điên.
Nối gót “tự-do” buồn đáy biển!
Thoát xiềng “tàn bạo” vướng triền-khiên!
(Thích Tâm Châu – Xuân Ðến Làm Chi)

(more…)

Advertisements