Posts Tagged ‘HĐGM Việt Nam’

Nhận định bài “Tình Hình Biển Đông” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Bảo GiangRA KHƠI

Nhận định về bài “Tình Hình Biển Đông” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Trong những năm gần đây, trước những biến cố có tính cách bước ngoặc, hay nguy hại cho đất nước, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, một hội đồng không có chức danh ăn bổng lộc của nhà nước Việt cộng. Một Hội Đồng luôn bị những con mắt khóm của Việt cộng tìm cách bao vây bóp nghẹt, và toan tính phá cho nát, dẹp cho tan. Không những thế, nhà càm quyền CS còn nhắm vào khối Công Giáo do hội đồng này lãnh đạo mà dập vùi. Nhưng cái kết quả xem ra lại có tác dụng nghịch chiều. CS càng hung hăng vùi dập, Công Lý, Sự Thật càng nở hoa. Cộng sản càng cố chấp gian dối, tội lỗi của tập thể ấy càng lúc càng bị bóc trần. Bởi lẽ, dù CS có ma mãnh như thế hay hơn nữa, cộng sản cũng không bao giờ uốn cong, bóp méo được một ý chí bền vững, ngay thẳng của những người Ra Khơi vì dân tộc mình. Bởi lẽ, họ yêu nước và diễn tả lòng yêu nưóc của mình bằng lề luật, bằng sức sống, bằng niềm tin trong Công Lý, trong Sự Thật. Họ yêu nước bằng sự hy sinh, lòng quảng đại cho đất nước và cho tha nhân. Họ không yêu nước bằng mồm và càng không bao giờ là một thứ ngôn ngữ chia phần, tranh danh, đoạt lợi.

(more…)