Posts Tagged ‘Bức tường Bá Linh’

mediaCổng Brandebourg, ở trung tâm Berlin là tâm điểm của lễ kỷ niệm – Wikimedia

Cuối tuần này, nước Đức và đặc biệt là thủ đô Berlin sẽ sống trong không khí lễ hội kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin bị xóa bỏ, ngày 09/11/1989, một sự kiện lịch sử dẫn tới thống nhất hoàn toàn nước Đức 11 tháng sau đó. Báo chí Đức cho biết sẽ có khoảng hai triệu du khách đổ về thủ đô trong hai ngày cuối tuần này.

 

(more…)

Advertisements