Archive for the ‘Hồi ức’ Category

Posted: October 6, 2019 in Hồi ức

apple.news/ApivsC5eNR0eq6frXJEjqlQ

Diễn Đàn Trái Chiều : BÀI 93: DƯ ÂM ĐÀN HẶC
— Read on diendantraichieu.blogspot.com/2019/10/bai-93-du-am-hac.html

On Tuesday, the People’s Republic of China marked the 70th anniversary of the founding of the country’s communist regime. While some world leaders offered…
— Read on catholicherald.co.uk/news/2019/10/02/china-marks-70-years-of-communism-and-human-rights-abuses/

Trung Cộng đã lập căn cứ khổng lồ gần biên giới với Việt Nam để sửa soạn bắn hàng loạt hỏa tiễn vào “đồng chí anh em” nếu chiến tranh xảy ra.
— Read on www.nguoi-viet.com/viet-nam/bao-american-thinker-trung-cong-da-chuan-bi-san-de-xam-lang-viet-nam/

Diễn Đàn Trái Chiều : BÀI 92: CUỘC CHIẾN LEO THANG
— Read on diendantraichieu.blogspot.com/2019/09/bai-92-cuoc-chien-leo-thang.html

Posted: June 22, 2019 in Hồi ức

apple.news/AibSaaWXlSxSj0P8eZw2RCQ

China needs nearly $440 billion to clean up rural environment: report

Posted: June 19, 2019 in Hồi ức

apple.news/AKrn_YXs6M6yS_qH90Nm7zg

Posted: June 18, 2019 in Hồi ức

apple.news/A476v0mEjQgGcyFGwLG0tpg

Posted: June 12, 2019 in Hồi ức

twitter.com/realdonaldtrump/status/1139017233382985728

Posted: June 12, 2019 in Hồi ức

apple.news/AQzWrdzwHSO6eC0PjrdR2LA

Khói bụi mịt mù Hong Kong

Posted: June 12, 2019 in Hồi ức

apple.news/A6ZEVTfGKQn2VNWfmCzMZjQ

Đồ dỏm của Chị Na

Diễn Đàn Trái Chiều : BÀI 68: ĐẢNG DÂN CHỦ MỚI
— Read on diendantraichieu.blogspot.com/2019/04/bai-68-ang-dan-chu-moi.html

apple.news/ANI7qqqdMRcaEd2zSWgD6eQ

apple.news/A5OluI1VwRJ2K_zf7I0gWEg

China should think twice before threatening to attack Americans
— Read on www.foxnews.com/opinion/china-should-think-twice-before-threatening-to-attack-americans

apple.news/A6NIlXHvUSxqPTApfVa9uPw

Posted: December 31, 2018 in Hồi ức

The 10 best things Trump did in 2018apple.news/AUgh7_eoyTJ6SsrIXdvczPQ

apple.news/ANRcoAqj9T1CD5OFACsrHpQ

apple.news/Atf6FusLOSzmCrHY2ELiI0Q

Posted: December 26, 2018 in Hồi ức

Opinion: After Mattis, Trump needs a very different kind of defense secretary

apple.news/AdcFBS2q0RfGsFHuIF5hiPg

Vì sao nhà cầm quyền cướp tài sản Toà TGM Hà Nội vào thời điểm này?
— Read on www.rfa.org/vietnamese/news/blog/why-local-government-want-to-grab-catholic-church-assets-now-12232018140504.html/

Hong Kong Protestants pray dressed in black in support of persecuted mainland Christians
— Read on www.asianews.it/news-en/Hong-Kong-Protestants-pray-dressed-in-black-in-support-of-persecuted-mainland-Christians-45816.html

apple.news/Ajk6KE2HQTmWivsC1vPQLUQ

TRỤC XUẤT DÂN TỴ NẠN VIỆT: FAKE NEWS!!!

— Read on diendantraichieu.blogspot.com/p/tr.html