Archive for October, 2019

Posted: October 6, 2019 in Hồi ức

apple.news/ApivsC5eNR0eq6frXJEjqlQ

Diễn Đàn Trái Chiều : BÀI 93: DƯ ÂM ĐÀN HẶC
— Read on diendantraichieu.blogspot.com/2019/10/bai-93-du-am-hac.html

On Tuesday, the People’s Republic of China marked the 70th anniversary of the founding of the country’s communist regime. While some world leaders offered…
— Read on catholicherald.co.uk/news/2019/10/02/china-marks-70-years-of-communism-and-human-rights-abuses/

Trung Cộng đã lập căn cứ khổng lồ gần biên giới với Việt Nam để sửa soạn bắn hàng loạt hỏa tiễn vào “đồng chí anh em” nếu chiến tranh xảy ra.
— Read on www.nguoi-viet.com/viet-nam/bao-american-thinker-trung-cong-da-chuan-bi-san-de-xam-lang-viet-nam/