Archive for November, 2018

Theo TAZ, cuộc đàm phán được thực hiện theo lời mời của chính phủ Liên bang Đức. Dẫn đầu phái đoàn Việt Nam thực hiện đàm phán là thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
— Read on www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/german-media-vn-germany-negotiating-txt-return-11022018111556.html/