Giáo Sư Dược Khoa Nguyễn Thị Lâu không còn nữa

Posted: November 28, 2017 in Hồi ức

Như một nén hương lòng thắp lên để gửi lời tiễn biệt vị Giáo sư khả kính của bao thế hệ Dược Khoa VN.

Nguyện chúc hương hồn Cô nghỉ an trên chốn vĩnh hằng

Nhóm Dược Khoa 74 Saigon hải ngoại

Image result for flowers for funeral

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s