Khi Tà Ác chiến thắng: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Posted: October 27, 2017 in Hồi ức

Cuộc cướp chính quyền của Bolshevik vào năm 1917 nên là một dịp để hiểu rõ bản chất phi đạo đức và giả dối của chủ nghĩa Mác.

Source: Khi Tà Ác chiến thắng: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

lenin_gregg-678x375

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s