Gánh đời | Măng già | Cò con | Quê hương lùn | Cung thiếu nhi

Posted: January 10, 2017 in Hồi ức

Hà Thúc Sinh

Gánh đời

tre-tho_ganh_lua

Ai kia được học gánh giang sơn
Bé Việt Nam tôi cũng gánh gồng
Hai bó hai vai hai khổ lụy
Một đời một phận một trầm luân

Măng già

tre_tho_khieng_gach

Làm sao măng lớn nổi măng ơi
Phù Đổng xin thua khó ưỡn người
Năm tuổi miếng ăn mà vác nặng
Già măng đời đến ném đi thôi

1-2017

 

Cò con

tre_tho_lam_ruong

Cò cha cò mẹ đẻ cò con
Bài học đời quăng bé dưới đầm
Cọng mạ cắm đi rồi nó mọc
Cò con cắm miết mãi chưa xong

1-2017

 

Quê hương lùn

tre_tho_keo_cay

Mỗi bước đi lên mỗi lún dần
Nhìn trâu mắt chỉ thấy mông lưng
Mai kia mốt nọ rồi em lớn
Chìm giữa quê hương những kẻ lùn

1-2017

 

Cung thiếu nhi

tre_tho_ngu_dat

Heo nhỏ hai con ngủ một đôi
Sao trông từa tựa những con người
Thưa vâng bé Việt quê tôi đó
Người, vật, cung, chuồng, cũng một thôi

1-2017

Hà Thúc Sinh

http://www.vanchuongviet.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s