Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau

Posted: December 31, 2016 in Hồi ức

Bùi Chí Vinh
Năm cùng tháng tận, tác giả mượn và nhái thơ Tú Xương để chúc Tết
đám quan lại đang cai trị đất nước thống khổ này…

lanh_dao_csvn_chuc_tet

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Ăn nhiều, uống bạo, sống cho lâu
Phen này ông quyết buôn hóa chất
Mỹ vị cao lương nhuộm phẩm màu

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu
Tiền rừng, bạc biển ở đâu đâu
Phen này ông quyết buôn vàng mã
Vừa đốt vừa gieo tận kiếp sau

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
Thằng thì luân chuyển, đứa lên quan
Phen này ông quyết buôn con dấu
Đúng quy trình khỏi sợ hoang mang

Lẳng lặng mà nghe nó chúc chơi
Thằng thì bồ nhí, đứa con rơi
Phen này ông quyết buôn hậu duệ
Liên tục làm cha, sướng đã đời

Lẳng lặng mà nghe nó chúc hoài
Ăn nhiều, uống bạo, sống cho dai
Phen này ông quyết buôn cứt ráy
Ngoáy một hồi cho đỡ điếc tai…

Bùi Chí Vinh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s