Archive for November, 2016

Thể thức tuyển cử ít tệ nhất mà phù hợp nhất cho Hoa Kỳ  

 * Kết quả bầu cử Tổng thống 2016, theo từng quận *

Chúng ta quen nghe rằng Hoa Kỳ có nền dân chủ lâu đời nhất vì giành lại độc lập từ Đế quốc Anh vào năm 1776 rồi thành lập nền “cộng hòa liên bang” từ năm 1789. Khái niệm ấy ăn sâu vào tâm trí thiên hạ nên có người kinh ngạc là tại sao trong cuộc tranh cử vừa qua, ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân Chủ đã tạm chiếm phiếu cử tri tới hơn một triệu mà sau cùng ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa lại đắc cử Tổng thống.

Hình như là cái gì đó bất công, hay ít ra là khó hiểu, trong thể thức bầu cử người lãnh đạo Hành pháp nền Cộng hòa Liên bang Mỹ.

Chúng ta nên chịu khó tìm hiểu thể thức tuyển cử kỳ bí này của nền dân chủ Hoa Kỳ….

(more…)

Khi trở lại Crystal Cove

Posted: November 25, 2016 in Hồi ức

Trần Thụ Ân

crystal_cove_beach

Khi trở lại Crystal Cove

khi trở lại Crystal Cove chừng quá lạ
bãi biển dài đầy cát bám chân thang
sóng đuổi cá heo cắt tiếng gió khàn
bầy sóc nhỏ đã bỏ đi đâu mất

(more…)

Vuốt Dao Cạo

Posted: November 4, 2016 in Hồi ức

Nguyễn-Xuân Nghĩa – Người-Việt ngày 161030

“Kinh Tế Cũng Là Chính Trị”

 

Những Kỳ Quái Của Một Cuộc Tranh Cử Bất Thường    

* Lạy trời mưa đừng xuống! *

Thông thường, đề tài cột báo kỳ này là khía cạnh chính trị bên trong một vấn đề kinh tế. Nhưng tuần này không là một tuần thông thường vì tuần sau sẽ là ngày bầu cử trong một cuộc tổng tuyển cử bất thường của nước Mỹ. Bất thường nhất là cuộc tranh cử Tổng thống, từ lạ kỳ đến kỳ cục, kỳ quái – chúng ta thiếu chữ để diễn tả.

Nói về Hoa Kỳ, sự phân cực về quan điểm chính trị đã có từ lâu, khiến lập trường của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ngày càng tách biệt và tìm ra điểm dung hòa là điều khó. Lần này, với dân số hơn 320 triệu, dân Mỹ đề cử hai ứng cử viên có chung một nét là bị đa số nghi ngờ (tính tới cuối Tháng 10, Hillary Clinton bị gần 60% và Donald Trump bị hơn 60%) trong khi hơn 63% dân Mỹ cho là quốc gia đang chệch hướng.

(more…)