Chẳng có ai

Posted: June 4, 2016 in Hồi ức
Tags:

Huỳnh Minh Lệ

tong_thong_obama

Chẳng có ai

Chẳng ai đứng bên bờ sông Như Nguyệt
Chẳng ai ngâm câu “Nam quốc sơn hà ….”
Chỉ một người, nhưng không là dân Việt
Lại đọc to, dù người đó khác màu da !

27.05.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s