Những băng rôn ấn tượng

Posted: June 3, 2016 in Hồi ức

Những băng rôn ấn tượng được giáo dân Phú Yên, giáo phận Vinh công khai khắp các nẻo đường trong xứ.

Người Phú Yên

 

cid:TJSswmOMmj5byJVUoVIw

cid:EFHg39MYPjcyJATJMxq9

cid:Dzrv9jq6qpjoDqPyZjtN

cid:qQ6rBHjuVsu7ZVSI3up4

cid:a8TNcAv3BLqJaD1IZc0F

cid:Cdy2eE2xLRUEaSCrbEPI

cid:WmicfdtNKmUXiT8mba4I

cid:CjnTkpkE7fff1CXomHsw

cid:GqIThdbzi5rY20Ob2EKN

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s