Anh ơi nhớ về Hà Tĩnh

Posted: May 30, 2016 in Tùy bút
Tags:

Thái Huy Long

ca_chet_vung_ang_6

Răng mấy bữa ni khổ rối bời
Mộng nhìn anh thấp thoáng ngoài khơi
Sóng xoa dịu vỗ về muôn bận
Biển bệnh nằm đau quặn một lời 
Hà Tĩnh nỏ câu hò Ví dặm
Miền Trung biệt hải sản tàn hơi!
Biết chừng mô thấy màu xanh lại
Thuyền bến sớm hôm sánh trọn đời

Thái Huy Long

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s