Tan tác

Posted: May 15, 2016 in Thời sự
Tags:

Huỳnh Tâm Hoài

ca-chet_vung_ang_4

Đất ơi! nức lở cường triều
Cây nghiêng bóng đổ, ruộng thiêu nắng lòa
Biển ơi! nước nhiễm độc hòa
Cá phơi ngửa bụng, chim là đà bay 
Khắp nơi họa rủ tai bay
Vì đâu đến nỗi đắng cay thế nầy…!
Ngồi buồn cắn nát móng tay
Đất ơi! Nước hỡi… khóc ai bây giờ…?
Ngàn năm gây dựng cơ đồ
40 năm nát… dưới cờ đỏ sao!

Huỳnh Tâm Hoài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s