Boat People :The Holocaust of The 20th Century/ Tài liệu quí giá cho người Việt Hải Ngoại

Posted: April 28, 2015 in Thời sự
Tags:
Boat People : The Holocaust of The 20th Century !
Xin thắp nén hương tưởng niệm những nạn nhân của chế độ Cộng Sản chết trên con đường vượt biển tìm Tự Do !
Khoảng 400 ngàn người Việt chết chìm ngoải biển khơi, từ 1976 đến 1990 !
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s