Lục bát tình – chín

Posted: December 27, 2014 in Hồi ức

A Year in Focus | 2014

http://www.latimes.com/visuals/la-year-in-focus-2014-pictures-photogallery.html

 

Em về khua tiếng guốc đêm. Dẫm trong ta triệu dấu êm tình đầu. Chao ơi, đôi gót hồng đào. Nghiêng nghiêng năm ngón đi vào tim ta.

Ðất nằm nhớ bước chân qua. Nhớ con bướm lượn mù lòa đường bay. Nhớ sao, áo lụa trang đài. Thơm hương mật cúc, vườn ai, đầu mùa.

Buồn ta thành hạt mưa trưa. Rơi trên phố có em vừa đi qua. Hạt nào thay nỗi lòng ta. Long lanh từng trận mưa già tương tư.

Ðưa nhau đi giữa sương mù. Bờ hư vô vẫn mịt mù dưới kia. Ðưa nhau đi giữa đêm khuya. Vòng quay nguyệt đạo chưa lìa cổ kim.

Cám ơn em, cũng trái tim. Trăm năm hai đứa đã tìm kiếm nhau.

Phạm Hồng Ân

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s