Mùa Thu Vàng

Posted: September 22, 2014 in Tùy bút
Tags:

Mùa thu vàng
Mây lang thang
Tim khe khẻ
Bỗng ngân vang
Rộn ràng.

Mùa thu vàng
Say tiếng đàn
Tôi mê đắm
Đóa hoàng lan
Nhà nàng.

Mùa thu vàng
Chợt ngỡ ngàng
Ly rượu đắng
Xa địa đàng
Mênh mang.

Mùa thu vàng
Sáo nhớ đàn
Bỏ sông vắng
Bay về ngàn
Vội vàng.

Dòng nước cuốn
Em qua cầu
Mưa ướt tóc
Cuộc tình sầu
Chìm sâu.

(Cuối thu 2013)

Nguyễn An Bình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s