Mưa

Posted: August 3, 2014 in Tùy bút
Tags:

Hôm nay bỗng dưng mưa giữa Mùa Hè…

Mời các bạn nghe lại tác phẩm Mưa của Văn Phụng qua tiếng hát Hà Thanh Xuân:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s