Phùng Đại tướng

Posted: May 8, 2014 in Hồi ức, Tùy bút
Tags:

 

Hà Thúc Sinh

Phùng Đại Tướng

phung_quang_thanh

Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ
và mang ơn đảng, chính phủ, nhân dân
và quân giải phóng Trung quốc!

 

Ít nhất hạng ba cao
Mỡ máu đường gồm đủ
Hai vai lại liền đầu
Tạng ai ru cũng ngủ

Không ngắm ông thì thôi
Ngắm rồi rất thông cảm
Vì sao giặc đầy khơi
Ông vẫn ngồi điềm đạm

Bênh ông: Chốt mới chạy
Xe pháo mới lanh chanh
Tướng bự đầu óc bự
Bất chiến tự nhiên thành

Ðảo ngoài giặc đã chiếm
Bất ngờ ông tung chăn
Cả nước mừng hết lớn
Hoá ra ông vái van

Ông triệu tập thuộc hạ
Ðốt nghi ngút khói hương
Ngâm câu thơ Tố Hữu
Nguyện đời đời nhớ ơn

Ôi chao ông đại tướng
Làm nể hồn Việt vương
Bằng cái tài nếm phẩn
Không cần xức dầu thơm

Giặc tát ông hôn tay
Ðá đít ông hôn giày
Ấy vì ông muốn khác
Chó nghiệp vụ cắn ngay

Dy chê ông “rất dở” (1)
Chữ ấy quá liệu lời
Dân bảo vị tướng đó
Có cái đầu lợn cười

Hà Thúc Sinh

(nguồn: Diendantheky.net)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s