Hội Nghị Diên Hồng

Posted: May 8, 2014 in Thời sự
Tags:

Hội nghị Diên Hồng

Nhạc : Lưu Hữu Phước
Lời : Huỳnh Văn Tiễng – Mai Văn Bộ – Lưu Hữu Phước

Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!!!
Hận thù đằng đằng: biên thùy rung chuyển!
Nghe lừng non sông rền vang tiếng vó câu…
Gây oán nghìn thu!

Toàn dân Tiên – Long: sơn hà nguy biến!!!
Nào người hào hùng: nên hòa hay chiến?
Diên Hồng tâu lên cùng minh chúa báo ân:
hỡi đâu tứ dân?!!

Kìa vừng hồng bừng chiếu trên đỉnh núi
Ôi, Thăng Long… khói kinh kỳ phơi phới…
Loa vang vang, tiếng loa truyền bốn phương
Theo gió bay khắp miền sông núi réo đời

Thề chung một lòng: gìn non nước, yêu quê hương!
Giống anh hùng nêu cao chí lớn!
Giống anh hùng theo tiếng quốc hồn!
Đi phen này, lòng mong tâu lên long nhan:
Dòng Lạc Hồng xin thề liều thân! Liều thân!

Đường còn dài,
Hờn vương trên quan tái.
Xa xa trông: áng mây đầu non đoài…

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đạp thành trì, toan xéo giày lăng miếu
Nhìn bao quân Thát lấn xâm tràn nước ta
Ôi, sông núi nhà… ngàn tiếng muôn dân kêu la!!!

(Hỏi) Trước nhục nước, nên-hòa hay nên-chiến?
(Đáp) Quyết chiến!

(Hỏi) Trước nhục nước, nên-hòa hay nên-chiến?
(Đáp) Quyết chiến!

Quyết chiến luôn
Cứu nước nhà
Nối chí bao hùng anh!

(Hỏi) Thế nước yếu, lấy gì lo chiến chinh?
(Đáp) Hy sinh!

(Hỏi) Thế nước yếu, lấy gì lo chiến chinh?
(Đáp) Hy sinh!

Thề liều thân
cho sông núi.
Muôn năm lừng uy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s