Lời của dòng sông

Posted: March 17, 2014 in Tùy bút
Tags:

Con nước lớn đưa tình anh ra biển
Mưa chợt về bong bóng vỡ trên sông
Em hồn nhiên trong ngăn đời ký ức
Nghe xôn xao tiếng sóng vỗ trong lòng.

Ngọn gió nào đem lời anh đi mất
Người qua sông sao chân bước ngập ngừng
Bờ lau lách con chim buồn thôi hót
Nhớ vô cùng một nỗi nhớ người dưng.

Chẳng biết em có về ngang bến cũ
Để áo bay theo vạt nắng cuối ngày
Cánh bèo trôi theo từng cơn sóng nhỏ
Chim vịt kêu khắc khoải bến sông đầy.

Em đừng hỏi sông về đâu mấy ngã
Bởi thời gian như chiếc lá vô tình
Gió cuốn đi về phương nào rất lạ
Lỡ sang sông nên mất bóng biệt hình.

Chuyến phà cũ phải đâu là chuyến cuối
Đợi ai về đợi suốt một mùa mưa
Lòng vẫn biết cánh chim bay đã mỏi
Sao thương hoài ngọn cỏ bến sông xưa?

n g u y ễ n  a n  b ì n h

Tuyển tập  c ò n m ộ t c h ú t m ư a b a y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s