Mùa gió độc

Posted: February 17, 2014 in Thời sự
Tags:

Hà Thúc Sinh

Nguồn cơn: Ðoạn kết?

lanh_tu_cs
Từ trái: Lý Bằng, Giang Trạch Dân, Nguyễn văn Linh,
Ðỗ Mười, Phạm văn Ðồng.

Việt quận thành thì Việt tộc tan (*)
Phải chăng công ấy Linh Mười Ðồng
Ức Trai loà mắt Nam Quan kiếm
Mạc tộc què chân Bản Giốc lùng
Giang, Lý bò đen lưng đỉnh núi
Hồ, Ôn khuấy bẩn mặt gương đông
Than ôi dân nước gần trăm triệu
Biết ẩn nơi đâu một đấng Hùng

Sầu luyện ngục

bia_tuong_niem_liet_si_bien_gioi

Gió Tết âm u lạnh mấy tầng
Biên thuỳ một giải nỗi trầm oan
Ðêm xương cốt Việt hờn bừa mả
Ngày thép gang Tàu rộn đóng đồn
Sống hận tham quan bia đục phá
Thác thù cẩu tặc sử đào chôn
Ví trò dâu bể tan vàng đá
Ong kiến muôn đời nợ Liễu Thăng

Kiểu ôm

lanh_tu_cs_om_nhau

Thượng đế sinh ra lắm kiểu ôm
Gái trai thoáng chốc toả đầy hương
Thương con bền bỉ tình mai trúc
Yêu nước nhẹ tênh nghĩa máu xương
Lạy giặc chưa nghe thời Lạc Việt
Ôm thù khó thấy buổi Văn Lang
Sau này Thống, Tắc dân thường nhiếc
Nhưng mãi giờ đây mới rõ ràng

Hà Thúc Sinh

(*) Sau trận biên giới 1979 Tàu-Việt tiếp tục căng thẳng, nhưng khi Liên Xô sụp đổ, để cứu chế độ, cánh chóp bu csvn thời ấy đã chạy sang Tàu van vái hoà hiếu trở lại. Cuộc họp hai ngày từ mùng 3 đến 4 tháng 9 năm 1990 ở Thành Ðô, tỉnh Tứ Xuyên, đã diễn ra giữa Nguyễn văn Linh (TBT), Ðỗ Mười (chủ tịch HÐBT tức thủ tướng), và Phạm văn Ðồng (cố vấn) với phía Trung cộng gồm Giang Trạch Dân (TBT) và Lý Bằng (TT). Kết quả cuộc họp với nhiều nhượng bộ tai hại ở tầm bán nước của phái đoàn Việt cộng như cắt đất, dâng biển, dẫn đến những thảm hoạ tiếp nối có tính long lở từ đó đến nay với mục đích duy nhất của tập đoàn csvn là tiếp tục được trường trị kiểu “sống chết mặc bay, đảng này tận hưởng.” Tổ quốc sẽ ra sao khi gần như cả dân tộc vẫn tiếp tục lặng lẽ gánh chịu lũ Việt gian bán nước với gần 100 triệu đôi mắt hãi hùng nhìn các thái thú Tàu đã chui vào nằm đầy ngay trong lòng đất nước!?

(Nguồn: diendantheky.net)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s