Nhạc Xuân với Thơ Xuân

Posted: January 28, 2014 in Tùy bút
Tags: ,

Hà Thượng Nhân:

Chưa gặp gỡ tuy đã từng quen biết
Ải Nam Quan vương vấn mũi Cà Mau
Ông cha ta kẻ trước nối người sau
Từng đổ máu cho Việt Nam thống nhất
Hồn ly cách cay sè trong khóe mắt
Hận phân chia thấm đậm mãi lời ca
Bút anh ghi mà nước mắt chan hòa
Tranh anh vẽ mà tay run tủi cực
Ôi Hà Nội! Lòng tôi nghe rạo rực
Các anh đây là hình ảnh quê hương
(Hà Thượng Nhân – Mùa Xuân Ðang Tới, 1954)

Thích Tâm Châu:

Lưu lạc quê người đã mấy xuân
Làm chi trang trải nợ phong trần? …
Một giải non sông dệt gấm hoa,
Lệ đầm, huyết đậm, tuyết sương pha.
Văn-minh, văn-hiến nung hồn sử,
Cổ kính trang-nghiêm ố Ánh nhạt-nhòa!
Cùng nòi Hồng-Lạc, giống Rồng Tiên,
Quốc phá, gia vong – Chuyện đảo-điên.
Nối gót “tự-do” buồn đáy biển!
Thoát xiềng “tàn bạo” vướng triền-khiên!
(Thích Tâm Châu – Xuân Ðến Làm Chi)

 

Nguyễn Vỹ:

Súng đang nổ ầm ầm rồi im bẵng
Hạt mưa xuân nằng nặng rớt trên hiên
Ai có nghe trong đêm thẳm vô biên
Tiếng gió mới gọi hồn non nước cũ?
Ai có thấy muôn vạn mồ vô chủ
Ðoàn thanh niên đang tiến tới ngày mai
Ðang hân hoan rèn đúc chí anh tài
Bỗng ngã gục, không một lời vĩnh biệt!
Mỗi xác chết, một linh hồn nước Việt
Mỗi nấm mồ, là một mảnh tim ta
Xuân muôn màu ngào ngạt nở muôn hoa
Là mạch máu chan hòa trong mạch đất
Mỗi nhánh lá, một hồn thiêng phảng phất
Mỗi tim hoa, nước mắt đọng thành sương
Cả non sông là một hận xuân trường
Của thế hệ loạn cuồng trai đất Việt!
(Nguyễn Vỹ – Tiếng Súng Ðêm Xuân, 1962) 

Kiệt Tấn:

Cố đô Huế nhân dân cửa đóng
Giải Phóng Quân giải phóng ngàn người
Ðập đầu cắt cổ chôn tươi
Oan khiên u uất ngập trời cố đô.
… 
Xuân lửa máu mịt mù đất nước
Tết Mậu Thân ai được ai thua
Dân Nam ngọn cỏ gió đùa
Chết bao nhiêu chết cho vừa chiến tranh
(Kiệt Tấn – Việt Nam Thương Khúc)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s