Trả Lại Cho Dân (SBTN) – Mời Em Về (Việt Dzũng)

Posted: January 5, 2014 in Tùy bút
Tags:

Mời Em Về (Việt Dzũng)

Mời Em Về 2   –  Việt Dzũng

Mời em về thăm lại Việt Nam
Đạp lên máu, lên xương đồng bào
Mời em về nhìn mắt mẹ nghẹn ngào
Hỏi tại sao con quên lời thề xưa

Mời em về qua làng chiều mưa,
nhìn em bé ngây ngô trần truồng
Chủ nghĩa nào cũng đã mỏi mòn!
Em chỉ mơ một bát cơm ngon

Mời em về thăm lại phố cũ
Những con đường vẫn đọng bùn nhơ
áo vai gầy rét lạnh trẻ thơ
Em mười sáu bán thân làm đĩ

Mời em về qua đồi sim tím
Xác cha già lấp vội chiều qua
Mắt mẹ nhoà khóc nhoà niềm đau
Đợi em đó em mau quay về

Mời em về bán đi mộ phần
Bán cho Tàu, cho Nhật, cho Tây
Mời em về bán đi đoạ đày,
bán cho trọn niềm đau nhược tiểu

Mời em về bán đi mỹ miều,
bán cho cạn nét đẹp quê hương
Mời em về bán đi ruộng vườn,
và để lại một trời tang thương

Mời em về thăm lại quê hương
Đạp lên máu, lên xương đồng bào
Mời em về thăm lại Việt Nam
Đạp lên máu, lên xương đồng bào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s