Nhân Lễ Tưởng Niệm 50 năm ngày TT Ngô Đình Diệm và Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị thảm sát

Posted: November 4, 2013 in Hồi ức
Tags: ,

Mời các bạn và quý thân hữu cùng xem lại đoạn phim tài liệu về cuộc đời Cố TT Ngô Đình Diệm và tham khảo bộ tài liệu Chính Đề Việt Nam do Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu soạn thảo cách nay trên 50 năm, nhưng vẫn mang đậm nét thời sự trong hiện trạng của Đất Nước hiện nay, trước hiểm họa bành trướng của Tàu Cộng.

http://hoilatraloi.blogspot.com/2013/11/nam-cali-phong-su-anh-ai-le-tuong-niem.html#.UnawkBA4Hcw

TT Ngô Đình Diệm phần 1

TT Ngô Đình Diệm phần 2

Bộ tài liệu Chính Đề Việt Nam

Bấm vào đây để in sách khổ sách nhỏ (8×05 – 430 trang) (Print 8×05 papers – 430 pages)   Khổ sách lớn (8×11 – 225 trang) (Print 8×11 papers – 225 pages)
Ghi chú: Quyển sách “CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM” này được soạn thành hai khổ: Khổ 1: 8 inches x 5 inches, dạng “sách đọc” gồm 430 trang; khổ 2: 8 inches x 11 inches, dạng giấy học trò gồm 225 trang. Bạn có thể dùng chương trình Acrobat Reader để mở và đọc các văn kiện này.
LỜI TRẦN TÌNH – Tập tài liệu bạn đang có trong tay là kết tụ những nghiên cứu và phân tích dựa trên kinh nghiệm lịch sử của cố vấn Ngô Đình Nhu cùng một số phụ tá thân cận nhằm giúp những cán bộ quốc gia nắm vững con đường xây dựng và phát triển dân tộc… 1 
LỜI NHÀ XUẤT BẢN – Nhà xuất bản HÙNG VƯƠNG hân hạnh giới thiệu với quý độc giả cuốn “CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM” được tái bản lần đầu tiên tại hải ngoại. Tập tài liệu nghiên cứu này do một nhóm chiến sĩ trong bộ phận nghiên cứu chính trị của Đệ Nhất Cộng Hòa soạn thảo để kính tặng các chiến sĩ vô danh của cộng đồng quốc gia Việt Nam. Cuốn sách này đã được xuất bản vào thời đệ Nhị Cộng Hòa, nhưng chỉ lưu hành giới hạn trong tầng lớp cán bộ lãnh đạo. Khi được đọc một phần cuốn sách này, chúng tôi đã bị lôi cuốn, say mê và… 2 
BỐI CẢNH CỦA VẤN ĐỀ – Nước Việt Nam là một nước nhỏ, nhỏ về dân số, nhỏ về lãnh thổ, nhỏ về kinh tế kém phát triển, và nhỏ về sự góp phần của chúng ta vào văn minh nhân loại… Trong suốt phần lịch sử nhân loại mà chúng ta được biết tới ngày nay, số phận của các quốc gia nhỏ, từ xưa vẫn không thay đổi. Lúc nào các quốc gia nhỏ cũng phải bị chi phối bởi… 3 
Phần I

NHẬN ĐỊNH VỀ THẾ GIỚI 4  Phần II
VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG KHUNG CẢNH THẾ GIỚI VỪA TRÌNH BÀY  5

Một ví dụ lịch sử – Nếu có người nghĩ rằng, có lẽ thời gian chưa đủ dài, để cho các công cuộc Tây phương hóa nói trên, hoàn toàn xâm nhập vào các lĩnh vực tôn giáo, thì chúng ta có thể lấy trường hợp của đế quốc Hy Lạp La Mã…  6 

Phát triển dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam – Nước Việt Nam, theo truyền thống văn hóa, nằm trong xã hội Trung Hoa và chịu ảnh hưởng văn hóa của Tàu. Về phương diện tôn giáo, Phật giáo và Lão giáo đã ăn sâu vào đại chúng… 7

Chỉnh đốn nội bộ – Đồng thời với sự thi hành đường lối nói trên với Nga Sô, và cũng để làm hậu thuẫn cho đường lối ấy, Tây phương đang vận dụng nỗ lực của mình để chinh đốn lại nội bộ xã hội… 8

Phần III
  ĐIỀU KIỆN NỘI BỘ 9
Cơ sở hạ tầng vô tổ chức – Tình trạng vô tổ chức, của hạ tầng cơ sở nông thôn của chúng ta, lúc quân Pháp đến, đã là một lợi khí cho họ. Đối với chúng ta, là một lỗi lầm quan trọng vì… 10 Vai trò của miền NamCác đoạn phân tích trên đây còn giúp cho chúng ta nhận thức vai trò trọng yếu của Nam Việt trong giai đoạn hiện tại của lịch sử dân tộc. Vì lệ thuộc đối với một chủ nghĩa, mà cả Nga Sô lẫn Trung Cộng đều sử dụng như là một phương tiện chiến đấu khả dĩ làm cho dân tộc họ, các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đã tạo thời cơ cho thực dân Pháp thực hiện được những thủ đoạn chính trị của họ, mà hậu quả đã đưa đến sự chia đôi lãnh thổ… 11
Đường lối phát triển – Bách phân lợi tức quốc gia đóng góp mỗi năm vào quỹ trang bị kỹ nghệ, cũng như thời gian đóng góp đối với mỗi quốc gia mỗi khác… 12

Phần IV

https://duockhoa74saigon.files.wordpress.com/2013/11/0c643-cdvnndn008n.jpgMỘT LẬP TRƯỜNG THÍCH HỢP VỚI CÁC NHẬN XÉT TRÊN13 

Tư Tưởng, Phương Pháp và Hình Thức – Loại trừ chủ nghĩa Cộng Sản ra khỏi cơ thể của cộng đồng quốc gia, có nghĩa là loại trừ tư tưởng Cộng Sản, phương pháp Cộng Sản, và hình thức Cộng Sản ra ngoài mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống quốc gia… 14 

Nghiệp đoàn Việt NamCác nghiệp đoàn công nhân Việt Nam hiện nay là những tổ chức quần chúng công nhân có một giá trị thật đáng chú ý. Các quốc gia ở Đông Nam Á, và nhiều quốc gia trên thế giới, cùng ở vào một tình trạng kém mở mang và vô tổ chức như chúng ta, vẫn chưa có một tổ chức quần chúng công nhân như của chúng ta. Nhưng giá trị của các nghiệp đoàn công nhân Việt Nam không phải chỉ ở sự hiện diện hiếm có đó… 15 
Việt ngữ và Hoa ngữ – Trong một đoạn ở trên, so sánh hoàn cảnh phát triển của Trung Cộng và của Việt Nam, chúng ta đã chứng minh rằng, hoàn cảnh phát triển của Việt Nam có điều nhiều kiện thuận lợi hơn, trong đó có nhiều điều kiện về ngôn ngữ… 16 
KẾT LUẬN – TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ – Phật dạy “TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ”. Thâm ý cao siêu của lời dạy trên bao trùm khắp vũ trụ. Sự tiến hóa của nhân loại đều căn cứ trên nguyên tắc nằm trong lời dạy trên. Có trụ mới có vị trí để mà tiến. Nhưng khi vị trí đã mất tác dụng, mà vẫn cứ cố bám để trụ vào đó thì mọi tiến hóa lại chấm dứt, và những kết quả đã thu hoạch được lại có thể bị… 17
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s