Lời tình mùa Thu

Posted: October 27, 2013 in Tùy bút
tandat-rthujp

Rừng Thu – Ảnh Tuấn Đạt

Tưởng chừng như đã trôi xa

Tưởng chừng như đã nhạt nhòa khói sương

Tưởng chừng giọt nắng vô thường

Đã tan loãng mất trong hương thu về

 Ngờ đâu bãi cát cồn khe

Lại còn râm rĩ lời ve tự tình

Trong như giọt nắng thủy tinh

Buồn như gió hú đầu ghềnh cuối sông

Xa nghe mà rối tơ lòng

Bỗng thương, bỗng nhớ, bỗng mong, bỗng chờ…

Bỗng thu vàng rụng bơ vơ

Bỗng hồn lãng đãng vật vờ sắc thu

Con tim vùi chốn thâm u

Bỗng dưng thức giấc ngậm ngùi xót xa

Em ơi, muôn dặm cách xa

Làm sao thuyền mộng về qua bến tình  ?

Tuyền Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s