Sông nước Miền Tây

Posted: September 9, 2013 in Tùy bút

Vĩnh Long nhìn lại…

Và những năm tháng hiền hòa của tuổi mới lớn xa xưa…

 

Sông Cổ Chiên Cái Bè

(nguồn: ảnh Anh Ca)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s