ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp: “Cần có một sự thay đổi triệt để vì vận mệnh của đất nước”

Posted: July 13, 2013 in Giáo dục

nui-hong-linh(Núi Hồng Lĩnh bên dòng Sông Lam)

ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s