Archive for March, 2013

Habemus Papam

Posted: March 14, 2013 in Tùy bút

Lú nhỏ và lú lớn

Posted: March 10, 2013 in Tùy bút

Bốn không hay không Bốn

Ngô Nhân Dụng

Ngày hôm qua, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chính thức góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến Pháp, và không ngần ngại nêu ý kiến phải bãi bỏ độc quyền cai trị của đảng Cộng sản, phải thiết lập một thể chế trong đó ba quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp phải được bảo đảm minh bạch bằng luật lệ.

(more…)

Gió mới đã nổi lên rồi

Posted: March 7, 2013 in Tùy bút

Gío Mới đã nổi lên rồi

130303giomoi

Thơ Nguyễn Đắc Kiên

Posted: March 4, 2013 in Tùy bút
Tags:

ndk4Thơ Nguyễn Đắc Kiên

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn Thư góp ý của Ban Thường vụ HĐGMVN.