Trôi nổi…những dòng đời bên quê hương

Posted: November 4, 2012 in Tùy bút

Đất này

Đất này chẳng có niềm vui

Ngày quệt mồ hôi đêm chùi lệ ướt…

Nguyễn Chí Thiện

Bồng bềnh trên sóng nước Biển Hồ Campuchea

Dòng đời bên bãi rác

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s