Cap Anamur: Con tàu cứu vớt thuyền nhân

Posted: July 30, 2012 in Hồi ức

Mời các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh vượt biên tìm tự do để gợi nhớ những tháng ngày lênh đênh trên sóng nước và trong khắp các trại tỵ nạn mọi nơi…

Cap Anamur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s