Sự thật lịch sử: Khoảng 500.000 đồng bào bỏ mạng dưới Biển Đông (do Nhóm Vietlist sưu tầm)

Posted: July 20, 2012 in Hồi ức

SƯ THÂT LICH SƯ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s