Danh sách 200 sinh viên Dược Khoa 74 – Viện ĐH Saigon (DK74Saigon)

Posted: July 9, 2012 in Hồi ức

Roster of DK74 Students-22

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã và đang hỗ trợ để tiếp tục hoàn chỉnh danh sách DK74Saigon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s