Người Ở Lại ….dòng thơ png

Posted: May 30, 2012 in Tùy bút

                       Chiều nay bếp vắng than tro lạnh
                        Ăn đở mì tôm để giữ nhà.

Người ta họp mặt xôn xao,
Mấy người ở lại đi vào đi ra.
Người ta đưa đón ồn ào
Mấy người ở lại lào xào i meo.
Người ta ca hát cao trào,
Mấy người ở lại cỏi lòng nao nao.
Người ta ăn uống nhao nhao,
Mấy người ở lại gan ruột bổng dưng…
    nó cồn cào!

Đóng cửa đi ngủ sớm, mai phải đi làm.

Nguyễn Văn Phú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s