Họp Mặt…những dòng thơ tâm cảm từ png và ptp

Posted: May 30, 2012 in Tùy bút
Họp Mặt

Về đây cùng thổi bùng kỉ niệm
Đốt cháy thời gian gọi thiếu thời
Ba mươi năm lẻ một cơn mê
Thân ái ngày xưa đã trở về.
png
Chỉ ngỡ ngàng nửa phút đầu gặp gỡ
Chợt vội vàng giọt nước đọng trên mi
Môi mấp máy chỉ chực chờ nức nở
Và hồn như bay bổng với thương yêu.
ptp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s