Archive for April, 2012

1.  Tại Tuy Hòa , Vạn Ninh (Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hòa)

Ngày 23-3-1975 phần đuôi đoàn xe di tản bị mắc kẹt trên Tỉnh Lộ 7 gần quận Phú Túc, cách Thành Phố Tuy Hòa khoảng 40 km về phía tây, vì pháo cọng sản bắn vào đoàn xe ở phía trước

Sài Gòn trước 1975

Saigon 1971 – Bưu điện Q1 góc Lê Lợi – Pasteur (Bây giờ là vị trí Toà nhà Saigon Center)

(more…)

Ngày buồn lịch sử