Archive for March, 2012

Sàigòn vĩnh biệt

Posted: March 31, 2012 in Hồi ức

DK74-02

Mời các bạn cùng chia sẻ kỷ niệm thưở thiếu thời của PTĐ

Tren lung trau