Giới thiệu Bộ tài liệu “Chính Đề Việt Nam” của tác giả Tùng Phong Ngô Đình Nhu

Posted: February 3, 2012 in Giáo dục

Giới thiệu Chinh Đề Việt Nam – Tùng Phong Ngô Đinh Nhu (revised)

Advertisements
Comments
 1. PTP says:

  Hiện nay, là người Việt Nam, sống trong nước hay ở hải ngoại, không ai là không nghe đến hiểm họa từ Đế Quốc Đại Hán, mong thôn tính phần đất mà họ đã không chiếm được từ hơn ngàn năm trước bởi lòng bất khuất của dân tộc Việt Nam, nhỏ bé nhưng quật cường.

  Như đã gợi ý bởi người viết, sự chống chọi thành công này là do bởi:
  . Thiểu số lãnh đạo xứng danh đã thấu triệt vấn đề quốc gia – như tiền nhân Lý Thường Kiệt, Quang Trung Nguyễn Huệ
  . Đại đa số chịu lãnh đạo cũng đã có ý thức quốc gia (cộng đồng) và hiểu biết vấn đề cần phải giải quyết của cộng đồng.

  Đối diện với thưc trạng đất nước hiện nay, thật không có gì hợp thời và cấp bách bằng:
  . Phát huy sự hiểu biết của đa số chịu lãnh đạo về thực tế lịch sử
  . Gợi ra một đường hướng dựa trên cách phân tích thực tế lịch sử cho thiểu số lãnh đạo nhằm được thấu triệt vấn đề quốc gia.

  Người viết đã đạt được mục đích này khi chia sẻ và giới thiệu “Chính Đề Việt Nam” tới DK74, kết hợp của một thiếu số lãnh đạo và một tập thể đa số chịu lãnh đạo.

  Nếu có một chút ưu tư về tổ quốc, tìm đọc “Chính Đề Việt Nam” là bổn phận của mỗi chúng ta, cho dù chỉ với một tinh thần tìm hiểu phi chính trị lúc ban đầu, để từ đó định cho mình một đường đi, mong rằng con đường ấy sẽ hướng về đất nước.

  Cảm ơn PBT qua phần giới thiệu này đã khơi lại hồn dân tộc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s