Về Nguồn ký ức – Bidong: Bến bờ Tự Do bên giòng đời vương vấn

Posted: January 16, 2012 in Hồi ức

Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa…

Bóng dâu ngả dập dềnh sóng vỗ ,                     

Cánh buồm giương cưỡi gió biết về đâu ?    

(Minh Tuyền)

Bidong bến bờ Tự Do bên giòng đời vương vấn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s