Thày và Cô tại Bình Quới năm 1999

Posted: January 9, 2012 in Hồi ức

Chân thành cảm ơn bạn Ngô Văn Thọ đã sưu tập và gửi video clip về các GS Dược Khoa ngày xưa để chia sẻ với chúng ta:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s