Truyện ngắn: Ván cờ ma quỷ

Posted: January 4, 2012 in Tùy bút

Mời các bạn cùng với Dương Hạnh đọc chuyện ma những ngày cuối năm… 

Ai sợ ma cũng nên đọc thử. Ai sợ vợ xin đừng bỏ qua! Để mai sau đã sợ ma lại vẫn còn sợ vợ…

Xin chân thành cám ơn Dương Hạnh đã sưu tập

Truyện ngắn Ván Cờ Ma Quỷ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s