Tâm tình trước Tết của Phan Thị Hồng

Posted: January 4, 2012 in Tùy bút

Mời các bạn cùng nghe lại lời tâm tình của Phan Thị Hồng từ Germany…

Thư của bạn Phan Thị Hồng gửi cho Phạm Thị Phước và các bạn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s