Hòn Vọng Phu

Posted: December 30, 2011 in Hồi ức

Mời các bạn nghe lại bản Hòn Vọng Phu thời danh của NS Lê Thương do Thúy Phượng gợi ý từ Canada.

Xin chân thành cám ơn Thúy Phượng và tất cả DK74 Sisters!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s