Lời tự tình trước Đêm Giáng Sinh

Posted: December 25, 2011 in Hồi ức

Mời các bạn cùng chia sẻ lời tự tình của Văn Hào về một giai đoạn khốn khó trong đời… 

Lời tự tình trước Đêm Giáng Sinh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s