Một lần nào cho tôi gặp lại em… để thỏa Đời đá vàng

Posted: December 24, 2011 in Hồi ức

Mời các bạn cùng với Dương Hạnh nghe lại những âm giai của Vũ Thành An…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s