You Raise Me Up

Posted: December 18, 2011 in Hồi ức

Từ miền Đông xa xôi, vẫn vang vọng những âm giai thanh thoát nhưng nồng nàn.

Xin cảm ơn và mời các bạn cùng với Thanh Thủy nghe lại Ban hợp xướng Celtic Women.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s