Trang ảnh

Posted: November 30, 2011 in Hồi ức

PHÁ TAM GIANG 

Ảnh của Tâm Duy 

Thuyền ai kia nhỉ thả sông Mơ
Làn sóng vì đâu cứ hững hờ 
Lớp lớp triều dâng dâng mãi mãi 
Thuyền neo lơ lửng tựa trông chờ.


(Trích thơ của Nguyên Đỗ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s