Hình ảnh trước 75

Posted: November 30, 2011 in Hình ảnh Trường xưa

Sau đây là những hình ảnh thu thập được trên internet từ Lớp Dược sĩ Quốc gia tốt nghiệp vào Mùa Hè 1974, trước khi chúng ta nhập học.

Mời các bạn xem lại những hình ảnh xưa của SV Dược Khoa thời đó:

Lễ tốt nghiệp DS Quốc Gia 1974

GS Huỳnh Hữu Tạo

GS Nguyễn Hạc Hương Thư

Sinh viên Sĩ quan DK

Có bạn nào còn nhận ra tên các vị GS này không? Trí thức VN ngày đó có dáng dấp phong nhã đến liêu trai.

GS Khoa Trưởng Trương Vĩnh Niên

Hành lang nhìn về Trường ĐH Văn Khoa

 

Du khảo Đà Lạt….

Vóc dáng SV Dược Khoa trước 75

Photo courtesy of duockhoasaigon74.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s