Nỗi buồn hoa phượng & Lưu bút ngày xanh

Posted: November 29, 2011 in Hồi ức

Vùng Bắc Mỹ đang đi vào tiết Chớm Đông, nhưng Úc Châu thì lại đã sang Hè.

Mời các bạn nghe lại hai bản nhạc xưa để chia sẻ tâm tình với Nguyễn Đình Lan, đang thoi thóp nhớ nhung…

Chẳng biết nhớ nhung ai?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s